Beskid Śląski

Beskid Śląski

Beskid Śląski to pasmo górskie, które stanowi część Beskidu Zachodniego i wchodzi w skład Karpat Zachodnich. Znajduje się na terenie województwa śląskiego. Jego największe szczytu to:

Skrzyczne – 1257m

Barania Góra – 1220m

Czantoria Wielka – 995m

Beskid Śląski zbudowany jest z masywnych piaskowców. Znajdują się tutaj złoża mineralne: piaskowce, wapienia oraz kruszywa naturalne. Można tu również znaleźć wody mineralne. Charakterystyczne dla tych gór jest występowanie licznych i rozbudowanych wychodnich skalnych oraz jaskiń (m.in. Jaskinia Wiślańska, Jaskinia Miecharska). W Beskidzie Ślądkim znajduje się ok. 220 jaskiń i schronisk, których łączna długość korytarzy wynosi prawie 6500 m.

Teren Beskidu Śląskiego jest mocno zalesiony. Dominują tutaj lasy bukowo-jodłowe oraz świerczyny. Na na stokach Baraniej Góry znajduje się źródło Wisły. Dokładnie, to w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego znajdują się źródła dwóch potoków – Białej i Czarnej Wisełki, które dają początek Wiśle. W Beskidzie Śląskim 8 rezerwatów przyrody m.in. Rezerwat Przyrody Wisła, Rezerwat Przyrody Kuźnie, Rezerwat Przyrody Barania Góra.

Artykuł dzięki: