Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki, to pasmo górskie, które jest drugie co do wysokości w Polsce (po Tatrach). Należą do Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Znajdują się w obrębie województwa śląskiego oraz małopolskiego. Do najwyższych szczytów Beskidu Żywieckiego zaliczamy:

Babia Góra – 1725m

Gówniak – 1617m

Pilsko – 1557m

Kępa – 1521m

Mała Babia Góra – 1515m

Polica – 1369m

Sokolica – 1367m

Beskid Żywiecki zbudowany jest głównie ze szkał fliszowych powstałych w okresie kredy. Najwyższe szczyt gór są nagie i skaliste. Cechą charakterystyczną dla Beskidu Żywieckiego są dysproporcje w nachyleniu stoków, często północne są bardziej strome, urwiste. Również typowe dla Beskidu Żywieckiego są osuwiska. W górach można spotkać gołoborza, jaskinie typu osuwiskowego (np. Jaskinia Oblica, Jaskinia Sopotnia Wielka), schrony. Na rzekach górskich powstają wodospady, największy z nich w Beskidzie Żywieckim to Wodospad w Sopotni Wielkiej i Wodospad na Mosornym Potoku. Występują tu źródła wód mineralnych (głównie solanki i wody siarkowe).

W Beskidzie Żywieckim lasy zajmują około 70% powierzchni. Można tu znaleźć około 2000 różnych gatunków roślin – w tym mchów, porostów, grzybów. Swoje siedlisko ma tu wiele gatunków zwierząt. W Beskidzie Żywieckim znajduje się Babiogórski Park Narodowy, Żywiecki Park Krajobrazowy oraz 12 rezerwatów przyrody m.in. Rezerwat Przyrody Romanka, Rezerwat Przyrody Pilsko, Rezerwat Przyrody Dziobaki.

Artykuł dzięki: