Orwaski Park Etnograficzny

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej został otwarty w 1955 roku.

Orwaski Park Etnograficzny

Prezentuje on dzieje,, architekturę, kulturę materialną, społeczną oraz duchową regiony Górnej Orawy. Pokazuje historię dwóch fal osadniczych – pasterzy wołoskich oraz rolników. Muzeum składa się z zabytkowych budynków, które można całkowicie zwiedzać. Do najciekawszych obiektów należy: Dwór Moniaków (budynek rodziny sołtysa z XVII wieku), Czarna Karczma oraz Chałupa Alojzego Dziubka.

Artykuł dzięki: